Tjänster

  • Blästring - Slungblästring, Automatblästring och Friblästring
  • Rostskyddsmålning - Klassfärg enligt C2, C3, C4 och C5
  • Industrilackering
  • Transport med egen lastbil
Vi följer även standarder som SSG:BSK