Blästring

Vi har Slungblästring, Automatblästring och Friblästring
Vi utför blästring på Stål, aliminium, rostfritt, betong m.m 

Det är viktigt att ta reda på vad man ska som ska blästras innan man åtar sig projektet. Det ska blästras med rätt sand på rätt objekt. Ex på rostfritt får man ej blästra med stålsand. Det är även viktigt att man ser till att delar är täta innan man blästrar. Att blästra krävs kunskap och förståelse. Som blästrare måste man vara uppmärksam att inte gängade hål eller bearbetade ytor är omaskerade även måste man se att allt är tätt och inte sanden kan förstöra känsliga produkter.

Blästring är en metod för att avlägsna rost, gammal färg eller liknande. Det är viktigt att blästra materialet innan målning för att få en god vidhäftning. Enligt svensk standard ISO 12944 behöver man ha ett kunskapsområde för vilken typ av blästring som skall tillämpas.

ISO 8501-1:2007 är en bok, såkallad rostskyddsboken och behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter  Visuell utvärdering av ytrenhet – Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats. 

Källa uttagen från SIS: Fördelar med att använda Rostgradsboken

Genom att säkerställa att en stålyta är ren från rost och ytföroreningar före målning kan man påverka slutresultatets beständighet och förlänga underhållsintervallet. Med hjälp av standarden kan anläggningsägare och målningsföretag tydligt och klart fastställa ytans befintliga skick och avtala hur ren den ska vara när målningen utförs. Exempel på områden där standarden kan tillämpas är byggnads¬konstruktioner som broar och andra fasta anläggningar, men den är även tillämplig på fartyg.

begär en kostnadsfri offert

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.